FINALVINSTER 14/12 2008:
 
 
Vi drar från plats 20 till 1. De två sista numren blir högvinsterna, där sista lotten får välja först.
FInns endast en av vinnarna på plats (eller med ombud) får denna välja först.    
Ca 700 lotter (á 30 kr = 21.000 kr) där drygt 50% går ut som vinster. Vinstvärde ca 12.150:-

 Vinstnr             Lottnr            Vinnare

1)                            172                   Lovisa Svensson  (vann Hovs Hallar-vinsten)                               

2)                            140                   Kajsa Schrewelius    (hade ombud, valde guldsmycket)              

Ovan: Guldsmycke, unikt tillverkat för tipspromenaden av guldsmeden Torbjörn Bogaeus (vinstvärde ca 4.250:-)

           

alt Helgvistelse för 2 på natursköna Hovs Hallar Hotell & Restaurang (vinstvärde 3.650:-) inkl SNF-bok

”Naturen i Ängelholmsbygden, stort tepaket, 2 vårlotter, 2 ÄFF-fribiljetter = á ca 4.200 kr              Tot: 8.400 kr

3)                           210                    Anders Jakobsson                                                                          

4)                           463                    Gullan Månsson                                                                              

5)                             26                    Maj-Britt Bladh                                                                                

Ovan: SNF-bok (se ovan, värde 200:-), stort tepak. (50:-), 2 vårlotter, 1 ÄFF-fribilj 100:- = á 450:-    Tot: 1.350 kr 

 

6)                           550                     Gunnel Ullman                                                                                

7)                           521                     Stig Andersson                                                                               

8)                           392                     Gunnel Fridén                                                                                 

9)                             11                     Anders Jakobsson                                                                          

 10)                           435                     Odette Bodèré                                                                                 

 Ovan: SNF-bok ”Forntid o nut möts i Ählm” (vär 190:-), 1 vårl 30:-, lit te 30:-,      ÄFF-b 100:- =á 350:-  Tot: 1.750:-

 

11                          453                     Ingemar Thulin                                                                                 

12                          177                     Agneta Jakobsson                                                                           

13                          538                     Leif Saldert                                                                                       

14                          574                     Lukas Ekvall                                                                                     

15                          124                     Andreas Gunnarsson                                                                       

Ovan: vinner varsin vårlott och ÄFF-fribiljett (30+100)= á 130 kr =                       Tot:   650 kr

OBS! Vårlotter och ÄFF-fribiljetter hämtas ut på tipspromenaden from 1 mars 2009.

Ni som ej var närvarande vid dragningen får också hämta era vinster först from 1 mars.

Tot vinstvärde 12.150 kr (ca 60%, jfr stip 40%)