Trettondagen 6 jan 2009

Peter Dreher en vis man

Klara Bergström vann barnrundan

    

Peter Dreher vann vuxenrundan i  konkurrens       Klara Bergström, stark som Pippi, gick rundan

med 180 promenerare. Bilden från förra året då      med mormor och morfar. (Pappa Peter Bergström

Peter vann en tidigare tipspromenad.                     var vänlig nog att skicka en bild när vi frågade,)

                                                    

Nu får ni lära er namnet på en fjärde vis man. Förutom Kaspar, Melkior och Baltasar, den senare

var svaret på fråga 1, lyste Peter Dreher med sin vishet när han svarade rätt på alla 13 frågor och

var endast tre "krisps"  från rätta svaret 66 på skiljefrågan. Barnmästaren Klara Bergström var

ännu närmre på barnrundan med alla rätt och 68 på skiljefrågan.

 

Vädret var långt ifrån optimalt, därför var 185 promenerare en bra siffra. Med "rätt väder" hade vi

varit det dubbla.150 vuxna, 25 barn och ett tiotal enbart bingo visade inte bara prov på fina kunskaper,

humöret var på topp på samtliga. Sju vuxna hade alla rätt och 14 hade tolv rätt.

 

Res: Vux: 1) Peter Dreher 13/69, 2) Svea Zaff 13/78, 3) Cecilia Köhler 13/80,

4) Jonas Eklund 13/81, 5) Kjell Eklund 13/47, 6) Britt Eklund 13/109, 7) B-G Edström 13/173.

(Samtliga dessa sju får förutom ordinarie vinster, se nedan, även en ÄFF-fribiljett till valfri match 2009. Respekt för 13 rätt!)

8-15 (se vinster nedan). Vinster hämtas from 8 februari i Hembygdsparken:

Thomas Arnesson 12/72, Lasse Almqvist 12/73, Lotta Arnesson 1/74, Gerd Svensson 12/78, Bengt Nilsson 1252,

Nils Jonander 12/81, Anders Jakobsson 12/97, Mats Bengtsson 12/107, Ingegerd Gunnarsson 12/107.

17-21 (se vinster nedan): Urban Axelsson 12/126, Thomas Ullman 12/136, Ulla Andersson 12/158,

Wiveka Bengtsson 12/193 och Ingmar Gunnarsson (skiljefråganmästaren för några omg sedan) 12/247.

 

Barn: 1) Klara Bergström 13/68, 2) Tova Sköld 13/60, 3) Wilma Sköld 13/52 (se vinster nederst)

Alla andra barn som hade 13 eller 12 rätt vinner varsin skraplott: Julia Axelsson, Jacob Valtonen- Nilsson, Gustav Hbg,

Hugo Svensson, Clara Hilton, Filip Hbg, Isak Rýden, Erik Rosenström, Maja Köhler, Anna-bell And, Saga Köner,

Lucas Johansson, Oscar Glumslöv, Denise, Louise Johansson, Therese Johansson, Eric, Wilmer och Bénjamin.

 

Skiljefrågan: 66 krisps. Vinnare: C Holmström 66 (vinner fribiljett och två finallotter, värde 150:-).

Nära: Lars Wendel 67 (vinner fribiljett och finallott, värde 125:-).

 

Bonusfrågan: Rätt svar: A Astrakan (äpple+tyg, en persianimmitation). Vinnare: Bitte Lindholm (vinner som skiljefråganvinnaren, värde 150:-)

 

Slumpen: 6 slumpvis dragna kuponger vinner finallott (dragning 7 juni, kl 12.30 i parken då värden för ca 15 000 lottas ut):

Jerry Wall, A M Lundblad, Benny Holmström, Kajsa Schrewelius, Bengt Lindgren och Per Levander.

 

Rätt rad: Vux: X1X 212 22X 1212 (Baltasar, Bell, Forsberg, Skutt, rumba, barett, 95 teser, Meatloaf, Mauritius, 3000, njure, pålstek, Tärningen...).

 

Barn: XX2 221 1XX 1X2X (stjärna, skiftnyckel, Zlatan, Skutt, polka, keps, påve, Gessle, mammut, 3000, kebab, tjuvknop, Pippi).

 

Vinster: 

1.          Åke Holm-litografi

              Sign. och numr. Inramad med passep, Värde: 1.200:-,

              2 vårfinallotter (60:-), 2 ÄFF-fribilj till valfri match 2009 (200:-),

             4 Tipsprom-Sverigelotten (40:-).                                                       TOTALT VINSTVÄRDE: 1.500:-

         

2-3.     Nya SNF-boken för Ängelholm

            alt. Leif Carseruds  ”Naturen på Bjäre” alt B Fribrock/M Gustafsson

            ”Forntid och Nutid möts i Ängelholm”  (200:-), 2 vårfinallotter (60:-),

            2 ÄFF-frib t valfri match 2009 (200:-), 4 Tipsp-Sve-lotten (40:-).   TOT: VINSTVÄRDE: á 500:-

4-15    (De 10% av antal deltagare som har bäst resultat vinner)

            1 finallott (dragning 7 juni, då värden för ca 15 000:- lottas ut).+1 Tipsprom-Sverigelott (30+10=40:-)

           alt Fribiljett ÄFF t valfri match 2009 (100:-)

               Delad 15:e plats ovan, därför börjar resterande vinnare på 17:e plats

17-21  1 finallott á 30 kr (dragning 7 juni, då värden för ca 15 000:- lottas ut).

BARN: 1-3 vinner Harry Potter-spelet (värde 119:-) eller annan vinst i Gröna Vinstlådan.

Segraren dessutom en finallott. Fast denna gång får alla tre varsin extra finallott.

Alla övriga barn som var så duktiga att de hade 12 eller 13 rätt vinner varsin skraplott (á 2,50)

 

Dessutom vinner…

. Bonusfrågan-vinnaren - först slumpvis dragna rätta svaret vinner värden för ca 150-200 kr 

. Skiljefrågan-vinnaren, samt några till som är nära. Vinster enl ovan för vinnaren. Nära vinner något mindre.

Slumpen - vi lottar ut 4-8 slumpvis dragna vinnare, antal vinster beroende på antal deltagare.

Så lämna alltid in kupongen!

 

Förklaring till vinsterna:

Fribiljett/ÄFF-fribiljett      etc... är alltid en fribiljett gällande aktuellt år, detta 2009.

                                           Gäller till samtliga Ängelhoms FF:s superettanmatcher, värde 100 kr.

                                           Denna kan bytas mot sittplatsbiljett om mellanskillnad erläggs (för närv 50 kr).

                                           Biljett kan även bytas mot finallott, men denna är endast värd 30:-.

   Finallott/Vårfinalott       etc... är en lottsedel gällande framförvarande final, i detta fall vårfinalen den 7 juni 2009,

                                           värde 30:-. I vår- (resp höst-) finaler lottas som regel värden ut motsvarande 60-70 %

                                           av intäkterna under säsongen. Prognosen är att ca 15 000 kr ska lottas ut under finaldragningen

                                           den 7 juni, kl 12.30 (efter sista omgången, den 16:e omgången). Då brukar vi 2-3 högvinster

                                           samt 15-20 mindre vinster.

 

Finallotter kan även erhållas som "Flitlott". Om man går hälften av vårsäsongens omgångar, dvs minst 8 av 16, får man 1 lott.

Om man går samtliga 16 omgångar får man 5 finallotter (värde 150:-). Vinstchansen är elativt sett mycket stor jfrt med andra lotterier.

Som ex: I höstas 2008 utgick totalt ca 660 finallotter. Två högvinster om vardera c 4.000 kr lottades ut.